A f a c e r e a t a

ANUNȚ LANSARE CONCURS

Data publicării: 10.08.2022, ora 18

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, DSM Calificare și Management SRL și CASETIM SRL,în calitate de parteneri, în cadrul proiectului POCU/909/2/4/150876 „Activarea potențialului tinerilor NEETs”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1 & OS 2.2 Viitor pentru tinerii Neets II anunță organizarea Concursului de planuri de afaceri pentru selectarea a 35 planuri de afaceri ce vor fi finanțate prin schema de minimis cu o sumă de maximum 25.000 euro (121.877 lei), pentru înființarea a 35 întreprinderi în Regiunile Vest, Centru și Nord-Vest.

Conținutul dosarului de concurs, forma în care acesta se depune/transmite trebuie să respecte întrutotul prevederile din

Procedura de selectare a planurilor de afaceri prin Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului“Activarea potențialului tinerilor NEETs”, schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”

document publicat pe site-ul proiectului www.activaretineri.ro.

În conformitate cu același document, va avea loc procesul de selecție a planurilor de afaceri care vor fi finanțate.

Dosarele de concurs pot fi depuse începând cu data de 29.08.2022, ora 09:00 și până la data de 31.08.2022, ora 16:00, într-una din următoarele modalități:

 • Fizic la una din adresele:
 • CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE HUNEDOARA
  • Adresa: Municipiul Deva, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 23, județul Hunedoara, cod postal 330025, România
  • Tel: 0254.212.924; Mobil: 0737.505.448
  • Adresa e-mail: office@ccihunedoara.ro
  • Pagina Web: ccihunedoara.ro
 • ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC
  • Adresa: Municipiul Baia Mare, România, Pța Libertății nr 10, et. 1, ap. 12, județul Maramureș, cod poștal 430321, România
  • Telefon/Fax: 0262.222.226 / Mobil: 0743.805.711
  • Adresa e-mail: assoc@assoc.ro
  • Pagina Web: www.assoc.ro
 • CASETIM SRL
  • Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 2, spațiul comercial 3, județul Alba, cod poștal 510103, România
  • Mobil: 0747.908.729
  • Adresa e-mail: casetimsrl@gmail.com
 • Prin servicii poștale/curierat cu confirmare de primire la adresa:
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HUNEDOARA
  • Adresa: Municipiul Deva, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 23, județul Hunedoara, cod postal 330025, România
  • Tel: 0254.212.924; Mobil: 0737.505.448

Rezultatele concursului de planuri de afaceri se vor publica pe site-ul www.activaretineri.ro/afacerea-ta și vor fi comunicate individual, prin mijloace electronice, fiecărui participant.

Comunicare rezultate actualizate - 20.09.2022
Data publicării 20.09.2022, ora 16:35
Comunicare rezultate finale
Data publicării 16.09.2022, ora 11:30
Comunicare rezultate contestații
Data publicării 15.09.2022, ora 18:15
Rezultate preliminare concurs planuri de afaceri
Data publicării 12.09.2022, ora 22:20
Rezultate evaluare administrativă
Data publicării 05.09.2022, ora 21:20
Registrul unic de concurs
Data publicării 01.09.2022, ora 17:30
Erată nr. 1 la Procedura de selectare a planurilor de afaceri
Data publicării 25.08.2022, ora 18
Procedură selectare planuri de afaceri
Anexa 1 Cerere de înscriere
Anexa 2 Declarație de angajament și eligibilitate
Anexa 3 Declarație dublă finanțare
Anexa 4 Declarație conflict interese
Anexa 5 Plan Afaceri (model)
Anexa 6 Instrucțiuni completare plan afaceri
Anexa 7 Grila de evaluare administrativă
Anexa 8 Grila de evaluare tehnico-financiară
Anexa 9 Declarație juriu
Anexa 10 Contestație (model)
Anexa 11 Notificare rezultat
Anexa 12 Declarație de eligibilitate
Anexa 13 Cerere retragere finanțare
Anexa 14 Contract subvenție
Anexa 15 Calcul întreprinderi legate – faza de contractare
Anexa 16 Declarație ajutoare minimis – faza de contractare
Schema de minimis ”VIITOR PENTRU TINERI NEETS II”

Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului ”Activarea potențialului tinerilor NEETs”, Cod proiect: POCU/909/2/4/150876 se va desfășura în cadrul următoarelor etape:

1. Etapa de depunere a dosarelor de concurs

2. Etapa de înregistrare a dosarelor de concurs

3. Etapa de evaluarea și selecție a planurilor de afaceri, care cuprinde:

a. Evaluarea administrativă: se verifică dacă sunt depuse toate documentele solicitate și dacă solicitantul se încadrează din punct de vedere al conformității și al eligibilității.

b. Evaluarea tehnico-financiară: se va efectua evaluarea planurilor de afaceri conform și se vor acorda punctaje pentru fiecare element prezentat.

c. Selectarea planurilor de afaceri în funcție de punctajul obținut

d. Comunicarea rezultatelor înaintea contestațiilor

e. Depunerea și soluționarea contestațiilor

f. Comunicarea rezultatelor finale

4. Validarea rezultatelor concursului de către finanțator – OIR
5. Semnarea contractelor de subvenție

 

Calendarul concursului de selecție de planuri de afaceri:

EtapăPerioadă
–          Depunerea dosarelor de concurs29.08.2022 ora 09:00 – 31.08.2022 ora 16:00
–          Constituirea secretariatului de concurs, înregistrarea dosarelor și comunicarea numerelor de înregistrare (codurilor unice atribuite dosarelor de concurs)01.09.2022
–          Evaluarea administrativă02.09.2022 – 04.09.2022
–          Afișare rezultate etapă evaluare administrativă05.09.2022
–          Evaluare tehnico-financiară06.09.2022 – 11.09.2022
–          Afișare rezultate preliminare etapă evaluare tehnico-administrativă12.09.2022
–          Înregistrare contestații evaluare13.09.2022
–          Soluționare contestații14.09.2022 – 15.09.2022
–          Afișare rezultate finale etapă evaluare tehnico-administrativă16.09.2022
–          Verificare și validare liste OIR17.09.2022 – 26.09.2022
–          Semnare contracte subvenție27.09.2022