Comunicat de presă

C o m u n i c a t d e p r e s ă

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HUNEDOARA în parteneriat cu ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC, SC DSM – CALIFICARE ȘI MANAGEMENT SRL și SC CASETIM SRL derulează în Regiunile Nord Vest, Centru și Vest proiectul „ACTIVAREA POTENȚIALULUI TINERILOR NEETs”, Cod proiect: POCU/909/2/4/150876.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2. Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Operațiunea compozită: O.S.2.1.: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs și O.S.2.2.: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Proiectul are o valoare totală de 19.490.513,80 lei, finanțare nerambursabilă de 100% din valorea eligibilă a proiectului, durata de implementare fiind de 24 luni.

Obiectivul general al proiectului constă îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea gradului de ocupare în rândul a 1051 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați și profilați la Servicul Public de Ocupare, din Regiunile Nord-Vest, Centru și Vest.
Grupul țintă (GT) este format din 1051 persoane, șomeri tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în județele Alba, Arad, Brașov, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, înregistrați și profilați de serviciul public de ocupare ANOFM, din care 10,1% vor fi persoane de etnie romă (107 persoane) și 20,1% vor fi persoane din mediul rural (212 persoane) și cel puțin 30% vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D (316 persoane).

O persoană interesată să participe la activitățile proiectului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibiliate: are vârsta între 16 și sub 29 de ani, este șomer înregistrat și profilat de ANOFM, este cetățean român cu domiciliul sau reședința în mediul rural sau urban din Regiunile Nord-Vest, Centru sau Vest, are disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect, pentru care a fost selectată, nu face parte din grupul țintă al altui proiect finanțat pe aceeași axă prioritară și este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Proiectul oferă tinerilor NEETs din regiunile de implementare acces la programe de pregătire în vederea ocupării unui loc de muncă pe o piață dinamică și în continuă evoluție. Prin programul de formare în domeniul antreprenoriatului sprijinim tinerii NEETs să înceapă o activitate economică pe cont propriu.

Informații suplimentare pot fi solicitate la datele de contact: Gafton Crinela – manager de proiect, telefon 0737505446, email office@ccihunedoara.ro.